Trapphusmålning Stockholm

Trygg och professionell trapphusmålning i Stockholm

Trapphusmålning kan verkligen vara en värd investering för alla fastighetsägare i Stockholm – om det utförs på rätt sätt och av skickliga målare. Trapphuset är det första och sista man ser och det finns därför många anledningar till att lägga lite extra pengar på att måla och dekorera trapphusen på ett tidstypiskt eller spännande sätt. Det kan nämligen öka värdet på era bostäder direkt. Vi är trapphusmålningsspecialister och tar vårat uppdrag på allvar – att skapa spännande trapphusmiljöer med allt vad det innebär. 

Öka värdet på era bostäder

Trapphusmålning kan direkt öka värdet på bostäderna eftersom det skapar en mer välkomnande och exklusiv känsla.

Skapa en vacker hemmamiljö

Vem vill inte komma hem till ett fint och spännande trapphus? Trapphusmålning förbättrar boendemiljön.

Minska slitage

Trapphusmålning bidrar till att öka livslängden på trapphuset eftersom alla blir mer varsamma om trapphuset.

Skapa ljusare ytor

Genom att välja ljusare kulörer kan trapphusmålning förbättra ljuset i trapphuset.

Våra kunder rekommenderar oss!

När det kommer till trapphusmålning är vår ambition att vara förstahandsvalet för våra kunder. Detta innebär att vi hela tiden måste se över hur vi kan skapa en bättre kundupplevelse. För oss är det personliga mötet viktigt och även en löpande kommunikation. Vi siktar på att alla våra kunder ska vara nöjda när vi avslutar projektet. Att vi har högsta betyget på Reco från 99% av alla våra kunder bevisar att vi försöker göra skillnad.

“Vi upphandlade företaget för att renovera våra trapphus och är väldigt nöjda med såväl arbetet som servicen under projektets gång. Man har under hela processen varit lyhörd och följsam och gett oss råd och goda förslag på hur vi kan lösa problem som uppkommer och hållit sig till ursprungsplan vad gäller såväl tid som kostnader.”

Samuel, BRF-Ordförande
5/5

En del av Stork Housing

Trapphusmålningsspecialisterna är en del av FM Stork Housing AB som är en av de ledande aktörerna på marknaden för trapphusrenoveringar. Besök hemsidan här.

Vad är trapphusmålning?

Trapphusmålning handlar i grunden om att förstå vilken typ av behandling som ska användas på vilka ytor i ett trapphus. Detta för att ytorna ska vara vackra att se på och samtidigt hållbara över tid. Vi på Trapphusmålningsspecialisterna har många års erfarenhet av att måla och renovera trapphus och vi har på så vis mejslat fram vilka behandlingar som krävs var. Vi har allt från dekorationsmålare som restaurerat saluhallar och marmorerare till professionella målare för allt som inte ska dekoreras i ett trapphus. Att välja rätt måleriprodukter är viktigt men ett korrekt grundarbete är som alltid A och O. Trapphus är allmänna ytor som slits genom att människor flyttar in och ut med möbler och kartonger, cyklar skrapar ibland i väggar och nycklar sliter på dörrar och ledstänger i trapphusen. Våra målarmästare hjälper er att lyckas med trapphusmålning i Stockholm.

Varför är trapphusmålning viktigt?

Vi anser att trapphusmålning är viktigt eftersom det första intrycket säger allt om en fastighet, och trapphuset är i grunden byggnadens själ. Är trapphusen nedgångna och slitna är det också detta intrycket som en besökare bär med sig därifrån. Besökaren kanske är en potentiell köpare av Din bostadsrätt. Vi vill att trapphusen ska göra så att besökare känner att “här skulle jag vilja bo”. Och det samma gäller för alla som bor i huset – en positiv känsla när man lämnar, såväl som när man kommer hem. Därför är trapphusmålning i Stockholm viktigt. 

Trapphusmålning som en investering

Trapphusmålning och trapphusrenoveringar anser vi är en värd investering eftersom man kan se en direkt korrelation mellan våra genomförda trapphusmålningar och ökade priser på bostadsrätter. Som ett räkneexempel kan vi titta på ett faktiskt case.

En person i en bostadsrättsförening i Stockholm försökte sälja familjens bostadsrätt innan trapphusen på Sankt Eriksgatan blev renoverade av oss. Budet på lägenheten som var 56 kvm slutade på 5 550 000 kr. Säljaren var inte nöjd med sista budet och lyckades driva igenom trapphusmålning – där våra färgsättare arbetade för att skapa ett fint och inspirerande koncept med tidstypisk design. Marknaden var mer eller mindre den samma året där på och hade i snitt gått upp med 3% i området. Bostaden såldes nu för 5 900 000 kr. Det är en ökning utöver marknaden med ca 3,3 %. 

I huset finns totalt 29 bostadsrätter och total bostadsyta är 1300 kvm. Snittet för området är  Om vi leker med tanken att trapphusmålningen gjorde så att värdet på samtliga bostäder skulle öka med 1,5% och snittpriset i området är 90 000 kr/kvm innebär detta att bostadsrättsföreningen ökade värdet på bostäderna i huset med 1,7 mkr genom att göra en trapphusmålning som inte kostade i närheten så mycket.

Vi har många kunder som hör av sig till oss och berättar om liknande händelser och vi tror att det faktiskt bidrar till ökade värden i huset. Utöver detta kan man även tillägga att boendemiljön för alla i huset förhöjs oavsett om man är intresserad av att sälja sin bostadsrätt eller inte samt att slitaget minskar när ytor på väggar och tak behandlas med färger som minskar underhållet. 

Vilket grundarbete krävs?

Trapphusmålningens slutresultat är helt kopplat till vilket underarbete som genomförs på väggar, tak och snickerier. Därför är det viktigt att professionella målare med erfarenhet blir inkopplade från början. Risken är nämligen att ett felaktigt utfört underarbete kan medför sprickbildningar på ytskikten redan efter några månader vilket senare leder till att färgen lossnar från väggen. Extra viktigt är det att veta när microlitväv krävs för att motverka framtida sprickbildningar samt förstå vilka ytbehandlingar som tidigare gjorts. Är dörrar och snickerier målade med plastfärg? Finns det limfärg i taken? Anlitar ni som fastighetsägare oss på Trapphusmålerispecialisterna så genomför vi en grundlig inventering inför start så att era ytskikt håller över tid.

Färgsättning av trapphus

Trapphusmålning grundas såväl i förståelse kring hur måleriet ska utföras som i hur trapphusen ska färgsättas och gestaltas. Frågor som en färgsättare bearbetar är t ex: Vill kunden ha en tidstypisk eller en modern färgsättning? Ska tak och väggar dekoreras någonstans? Vart är det viktigt med ljusa vs. mörka färger?

En färgsättares utmaning är att ta till vara på fastighetens och trapphusets arkitektoniska karaktärsdrag och finna färger som harmoniserar. Vi har erfarna och professionella färgsättare och arkitekter i våra team som arbetar uteslutande med trapphus.

Kontakta oss idag

Om er bostadsrättsförening planerar ett projekt för att renovera trapphus tycker vi att det vore spännande att få vara en del av det projektet. Vi hjälper även till med kostnadsfri rådgivning och priser på måleri och övriga delar som kan tänkas ingå i projektet.

Kontor Stockholm

Kommendörsgatan 30

114 48 Stockholm